لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی آب و فاضلاب از ساختارهای اصلی و اساسی ساختمان است که بعد از اتمام کار نمی توان به راحتی تغییراتی در آنها به وجود آورد. هرگونه تعمیرات تخصصی و لوله کشی آب سرد و لوله کشی آب گرم نیازمند حضور لوله کش با تجربه است.

لوله کشی آب و فاضلاب | لوله کشی آب سرد | لوله کشی آب گرم | طاها فن | تاسیسات ساختمانی
لوله کشی آب سرد | لوله کشی آب گرم | طاها فن | تاسیسات ساختمانی

نحوه انجام لوله کشی آب و فاضلاب

ابتدا طرح لوله کشی آب و فاضلاب مصرفی رسم میشود.

سپس محل اجرای لوله کشی را با نقشه های موجود مطابقت داده شده و طبق محاسبات انجام شده وسایل مورد نیاز تهیه میگردد.

لوله کشی از طبقه اول شروع می شود و پس از اتمام لوله کشی طبقه اول، انشعاب مصرف کننده با ارتفاع مناسب اجرا میشود .

سرهای انتهایی لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان با یک درپوش مناسب پوشیده می شود.

طبقات بعدی نیزبه همین ترتیب انجام میشوند.

بعد از با باز کردن درپوش هایی که در مراحل قبل برای لوله گذاشته شده و با کمک ابزار مناسب آنها به یکدیگر اتصال داده می شوند.

اکنون و پس از بازدید سیستم لوله کشی و مسدود سازی آن ها، با باز کردن پایین ترین درپوش سیستم لوله کشی را از آب شهری پر می شود و

بلافاصله هواگیری صورت می پذیرد.

هواگیری لوله ها

در هواگیری درپوش ها را شل می کنند تا تمامی شاخه های انشعابی و سیستم لوله کشی ساختمان هواگیری شود،

به گونه ای که هوای موجود کاملا تخلیه شده و آب بیرون بزند.

در انتها برای اطمینان از انجام صحیح مراحل ، لوله کشی تست میشود .

لوله کشی آب و فاضلاب | لوله کشی آب سرد | لوله کشی آب گرم | طاها فن | تاسیسات ساختمانی
لوله کشی آب سرد | لوله کشی آب گرم | طاها فن | تاسیسات ساختمانی

لوله کشی آب گرم

لوله کشی آب گرم نیاز به لوله ضخیم تری دارد.

خدمات لوله کشی مجموعه طاها فن.

مزایای لوله کشی آب گرم به روش صحیح

لوله کشی آب و فاضلاب بر اثر گذشت زمان دچار  پوسیدگی می شود.

این امر باعث آلودگی آب های  آشامیدنی و بهداشتی شده و امکان از بین رفتن آب بندی لوله ها و تراوش آب به داخل دیوار و ساختمان را بوجود می اورد.

با لوله کشی صحیح ساختمان و صرف وقت و هزینه اولیه،

از پرداخت هزینه های جانبی تعمیر و تصحیح لوله کشی نامناسب جلوگیری کرد.

لوله کشی آب سرد

لوله کشی آب سرد متفاوت تر از لوله کشی آب گرم است.

تکنسین های طاها فن با انجام شیوه صحیح کار باعث می شوند

آب در ساختمان به گونه ای مناسب منتقل شود و دچار ایراد نشود.

نکات فنی و ایمنی لوله کشی آب سرد

لوله کشی در کوتاه ترین مسیر و با کم ترین پیچ وخم، موازی یا عمود بر دیوار ها انجام گیرد.
از نصب لوله ها در کنار هم جلوگیری شود. لوله کشی نزدیک دیوار، تیغه  و سقف اجرا شود.

 تغییر زاویه در لوله کشی ها میبایست در امتداد دیوارها، بر اساس  نقشه انجام گیرد و از اجرای بدون نقشه و خودسرانه خودداری شود. از اجرای لوله کشی در بالای دستگاه های برقی خودداری کنید. چنان چه این امر غیرقابل اجتناب است از سینی قطره گیر در زیر لوله استفاده نمایید.

برای خدمات تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان  و خدمات دیگری مانند نظافت منزل میتوانید از طاها فن مشاوره بخواهید.

لوله کشی گاز

خدمات بنایی

جوشکاری