نصب ماشین لباسشویی

برای اطلاع مراحل و چگونگی نصب ماشین لباسشویی و تنظیم پایه های لباسشویی با ما همراه باشید:

نصب ماشین لباسشویی خود را به طاها فن بسپپارید.

مراحل انجام کار

برای انجام این کار ابتدا کف آشپزخانه خود را مور د بررسی قرار دهید.

محل مورد نظر برای نصب بایدکاملا” صاف و هموار باشد.

در صورت صاف و هموار نبودن کف آشپزخانه، ماشین لباسشویی شما سروصدای زیادی تولیدخواهد کرد.

محلی که برای نصب در نظر گرفته اید، باید به اتصالات شیر آب ورودی،  خروجی فاضلاب و سیم کشی برق پریز نزدیک باشد.

سپس در مراحل بعدی شیلنگ ورودی آب باید به شیر آب اتصال پیدا نماید.

برای جلوگیری از چکه کردن آب، از تفلون استفاده نمایید.

در صورتی که محل شما دارای شیر آب گرم و سرد مجزا نیست، می توان برای اتصال شیرالات به دستگاه از تبدیل استفاده نمود.

شیلنگ تخلیه آب نیز باید به خروجی فاضلاب وصل شود.

خروجی فاضلاب در 50 سانتی متری زمین قرار گرفته است.

بر روی خروجی درپوشی که دارای قطر مناسب است، نصب نمایید.

شیلنگ باید به لوله خروجی متصل گردد.

در اینجا به این نکته توجه شود که شیلنگ خروجی دچار خم شدگی و یا پیچ خوردگی نباشد.

به پوسیدگی آن نیز توجه نمایید و در صورت وجود این موضوع، شیلنگ را تعویض نمایید.

تنظیم پایه های لباسشویی

لباسشویی ها دارای پایه هایی هستند که می توان با استفاده از آن ها دستگاه را تنظیم نمود.

برای تراز شدن لباسشویی می توان از این پایه ها استفاده نمود.

در صورت تراز نبودن شاهد لرزش و صدای زیادی خواهید بود.

بعد از پایه ها ها تنظیم شد، برای ثابت ماندن آن ها، پیج را قفل نمایید.

پس از پایان کار می توانید سیم ‌برق را به پریز متصل کنید.

برای اتصال به برق بهتر است که سیم ‌برق مستقیما” به پریز متصل شود.

در مرحله بعدی شلنگ ورودی آب گرم و سرد باید نصب شود.

بیشتر این دستگاه ها دارای ورودی آب گرم و سرد بوده و تعدای از آن ها تنها یک شیلنگ برای ورود آب سرد دارند.

برای نصب شیلنگ ها بهتر است از بست استفاده نمایید.

نصب شلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه باید به خوبی در جای خود قرار گیرد.

اهمیت موضوع در این است که در صورت نصب نشدن درست، آب چرک به خوبی تخلیه نشده و منجر به تجمع و در نتیجه خرابی دستگاه خواهد شد.

اتصالات الکترونیکی

برای جلوگیری از ایجاد صدمه به ماشین لباسشویی، می توانید از محافظ استفاده نمایید.

این کار از صدمه ناشی از نوسانات برقی جلوگیری می کند.

برای نصب ماشین لباسشویی و تنظیم پایه های لباسشویی خود طاها فن را انتخاب نمایید.

نصب ماشین لباسشویی | تنظیم پایه های لباسشویی | طاها فن
نصب ماشین لباسشویی | تنظیم پایه های لباسشویی | طاها فن